>

Dinner Deals

Dinner Bucket

12 pieces

Dinner Bucket
N$155.00
Dinner Combo

4 pieces, 2 regular chips & 4 Zamba Spicy Winglets

Dinner Combo
N$85.00
Dinner Deluxe

2 Big Boss Cheese Burgers, 2 Regular Chips & 2x300ml Coke

Dinner Deluxe
N$95.00
Dinner Feast

7 pieces, 2 regular chips & 2 coleslaws

Dinner Feast
N$120.00

Dinner Deals

Dinner Bucket

12 pieces

Dinner Bucket
N$155.00
Dinner Combo

4 pieces, 2 regular chips & 4 Zamba Spicy Winglets

Dinner Combo
N$85.00
Dinner Deluxe

2 Big Boss Cheese Burgers, 2 Regular Chips & 2x300ml Coke

Dinner Deluxe
N$95.00
Dinner Feast

7 pieces, 2 regular chips & 2 coleslaws

Dinner Feast
N$120.00

Dinner Deals

Dinner Bucket

12 pieces

Dinner Bucket
N$155.00
Dinner Combo

4 pieces, 2 regular chips & 4 Zamba Spicy Winglets

Dinner Combo
N$85.00
Dinner Deluxe

2 Big Boss Cheese Burgers, 2 Regular Chips & 2x300ml Coke

Dinner Deluxe
N$95.00
Dinner Feast

7 pieces, 2 regular chips & 2 coleslaws

Dinner Feast
N$120.00

Dinner Deals

Dinner Bucket

12 pieces

Dinner Bucket
N$155.00
Dinner Combo

4 pieces, 2 regular chips & 4 Zamba Spicy Winglets

Dinner Combo
N$85.00
Dinner Deluxe

2 Big Boss Cheese Burgers, 2 Regular Chips & 2x300ml Coke

Dinner Deluxe
N$95.00
Dinner Feast

7 pieces, 2 regular chips & 2 coleslaws

Dinner Feast
N$120.00